Gebitsbehandeling paard

Een jaarlijkse gebitsbehandeling van uw paard door een ‘paardentandarts’ is zeer belangrijk voor het welzijn van uw paard. Geadviseerd wordt paarden van 2,5 tot 5 jaar 2x per jaar te laten controleren omdat ze in deze periode 12 kiezen en 12 snijtanden wisselen.

De tandheelkunde bij paarden is niet stil is blijven staan. Om nauwkeurig en efficiënt te kunnen werken gebruik ik dan ook een elektrisch instrumentarium. Handvijlen zijn niet meer van deze tijd. Na een “raspbeurt” van alleen de kiezen zal het paardengebit in disbalans staan wat kan lijden tot grote problemen.

Meinders Horsecare is gecertificeerd in paardengebitsbehandelingen/paardengebitsverzorging en daarnaast lid van de NVVGP.

IMG_3409

Een perodieke gebitsbehandeling van een paard heeft als doel:

 1. de paardenmond verlossen van pijnklachten welke voortkomen uit paardentanden, paardenkiezen en tandvleesproblemen.
 2. effectiever gebruik laten maken van het paardengebit
 3. paard beter kunnen laten functioneren met een bit
 4. bereiken van een optimale driepunt balans

Voordat er wordt gestart met de gebitsbehandeling van het paard, wordt het paard eerst onderzocht. Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

 • Anamnese algemeen en tanden
 • Inspectie algemeen
 • Inspectie hoofd
 • Palpatie hoofd
 • Onderzoek mond
 • Inspectie zonder mondspeculum
 • Inspectie met mondspeculum.
 • Naar aanleiding van het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld voor de gebitsbehandeling van uw paard.

De gebitsbehandeling bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 1. Het paard verlossen van eventuele pijnklachten door het verwijderen van haken, ramps, gebroken elementen en diastasen.
 2. Het paard effectiever het gebit laten gebruiken. Elke paardenkies  of -tand die de maalbeweging verstoord(protuberant, fractuur, los element) is een probleemtand. Verwijderen ATR (normale wasbordpatroon op kauwvlaktes word hersteld), zorgdragen voor een optimale occlusie (sluiten van de kiezen) en zorgdragen voor een optimale hoek van de kiezen en snijtanden.
 3. Verwijderen van allerlei storende invloeden welke de concentratie van het paard tijdens het werk kunnen verstoren, zoals het verwijderen van wolfskiesjes/haken/ramps/gebroken elementen.
 4. Bereiken van een optimale driepunt balans wil zeggen dat de kauwdruk volledig wordt verdeeld over de paardenkiezen,- snijtanden en de kaakgewrichten.